باغ مخفی من

دردل تنهایی

خارهای هرزگی

هر روز در باغ مخفی من

خار تازه ای به اندام باغ می روید

که حاصل هرزگی بی پایان توست

بهار که بیاید باغ من

مملو از خارهای هرزگی

خواهد بود...

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم شهریور 1392ساعت 9:57  توسط روشن  | 

تنهایی بی انتها

چه حماقت ابلهانه ایی

    وقتی بخواهی تنهاییت را با انسان پر کنی

  من در میان انبوهی از نسانها

چنان احساس تنهایی میکنم

که تازه می فهمم

چرا خدا از انسانها خودش را پنهان می کند

چون هربار که به انسانی دل بست

بیشتر از قبل تنها شد

تنهایی من بی انتها است....

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1392ساعت 21:2  توسط روشن  | 

بغضم از نیمه راه می شکند

و گونه هایم سریز از شوری اشک می شود...

بازهم شکستی...

+ نوشته شده در  شنبه نهم شهریور 1392ساعت 0:32  توسط روشن  | 

انزوا

آرام آرام منزوی می شوی

         و بدور از هیاهوی درونت

              به بیابانی وسیع دل می بندی

                  که طوفان شن بی امانش

                                 ریه هایت را محکوم به سکوت می کند!

از تو که می گذرم

  به ایستگاه آخر که می رسم

             خودم را در طوفان شنی مهیب می بینم

                            که بی امان ریه هایم را می بلعد

                                       و من آرام آرام سرشار از خفگی

                                                      به انزوا عادت می کنم!!!

+ نوشته شده در  جمعه هشتم شهریور 1392ساعت 10:46  توسط روشن  | 

طوفان فرسوده

از طوفانی فرسوده می گویم

            که هربار اندام ساده لوحیم را به لرزه می کشاند

و من در رقصی ماورایی

              بییخودانه می رقصم!!!!!!

+ نوشته شده در  جمعه هشتم شهریور 1392ساعت 10:40  توسط روشن  | 

خوره سمی

خوره ای سمی در من است

                       و زالو وار تمام روحم را می مکد

بین خودم و چیزی نامرئی دست و پا می زنم

                                                  بین احساسی مخوف

بین نگاهم تا تو

             چیزی متعفن خفته است

                    و هربار که نگاهم را به سویت می دوانم

                                   از این مرداب گندیده هزاران تهوع و دلهره

                                                            به نگاهم می آویزد تا به تو می رسد...

تو را شفاف نمی بینم

              تو را مشکوک و مخوف می بینم

                  مانند دنیای وارونه یک شاخه آویزان از درخت!!

تورا هرچه می بینم

۹۱/۶/۶ بازهم متولد می شود

                و من باردار از جنینی مهیب دچار تهوع می شوم!!!

+ نوشته شده در  جمعه هشتم شهریور 1392ساعت 10:37  توسط روشن  | 

ملودی

یکسال  از ۱۳۹۱/۶/۶ گذشته است

امشب حال بی قراری دارم

کاش چشمانم را که میبندم کل یکسال هراس انگیزی

که از طوفان ۱۳۹۱/۶/۶ متولد شد نابود شود

خدااااااااااااااااااایا کمکم کن کلا همه چیز را دفن کنم...

-----------------------------------------------------------------------------------

 

دلم ملودی می خواهد

که گوشت و استخوانم را آب کند

شاید بتوان

با پای چوبی جدیدی

راه های نرفته را رفت...

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم شهریور 1392ساعت 1:3  توسط روشن  |